Есть вопросы?

Здесь Вы можете найти ответы на многие вопросы или задать свой вопрос!

До поданих словосполучень доберіть і запишіть синонімічні прикметник+іменник. виділіть суфікси у прикметниках. книжка ігоря, прізвище галі,пісня синички, вуха зайця, казка дідуся, лапки качки, пір'я курки, слово батька, пісня
матері,сміх дитини, коса дівчини, слід лисиуці.

Знаешь правильный ответ?
До поданих словосполучень доберіть і запишіть синонімічні прикметник+іменник. виділіть суфікси у при...

Популярные вопросы