Право, 20.03.2019ден994

Перечислите источники гражданского права, объясните их сущность и расположите их в порядке убывания юридической силы.

Ответы

1. верховная рада украины - єдиний законодавчий орган в україні.

 

2. конституційний склад верховної ради україни - 450 депутатів, які обираються шляхом таємного голосування строком на 5 років.

 

3. народним депутатом україни може бути людина, яка досягла 21 року та проживає на україні протягом останніх 5 років.

 

4. повноваження народного депутата україни визначаються конституцією україни та законами україни. повноваження депутата здійснюються на постійній основі та не можуть мати іншого місця роботи.

 

2. органи місцевого іння:

 

1. місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах конституції і законів україни.

 

2. органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. питання організації іння районами в містах належить до компетенції міських рад.

 

3. мінімальний вік - 21 рік.

 

до складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років.

 

територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п'ять років.

4. статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.

 

голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради.

 

органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

5. територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування майном, що є в комунальній власності.

обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

 

0

ну не знаю. подростки более склоны к незаконным действиям.

0

гражданский кодекс рф

отрасль гражданского права

 

0
Найдено 3 ответ(ов)
Показать ответы
Знаешь ответ?

Похожие вопросы:

Право, 11.03.2019, relinaro09
я бы хотел общаться с человеком, который всегда будет мне во всем, поддерживать, не оставлять в беде. он должен быть добрым, честным, товарищеским, справедливым, открытым и сдержа...Подробнее
ответов: 1
Право, 13.03.2019, 5Ник4
набуття громадянства україни: 1) за народженням 2) за територіальним походженням 3) внаслідок прийняття до громадянства 4) внаслідок поновлення у громадянстві 5) внаслідок усиновл...Подробнее
ответов: 3
Право, 15.03.2019, nastyamajor
государство - сообщество людей, проживающих на определённой территории, отстаивающее право этих людей жить своим трудом и ресурсами совей территории.без государства - анархия. она...Подробнее
ответов: 3
ви не сформулювали питання. однак якщо у вас є гарантія то ви зможете полагодити або замінити на новий телевізор. також потрібні чеки та гарантійний талон. якщо її немає то телевіз...Подробнее
ответов: 2
Право, 17.03.2019, tim152
да, нарушила. так как существует презумпция невиновности. ее принцип: "человек не виновен, пока не доказанно обратное". пока суд не доказал, что этот человек виновный, никто не им...Подробнее
ответов: 2
конечно гражданин обязательно должен быть ее патриотом, это дает хороший результат, т.к патриот своей страны будет стараться улучшить будущее своей страны, ее ,промышленность и т.д...Подробнее
ответов: 2
Право, 19.03.2019, Natali250707
гпотеза- условие, при котором норма вступает в действие  диспозиция - сама норма( само правило поведения)санкция - последстивия неисполнения нормы ...Подробнее
ответов: 1
Право, 19.03.2019, seydchubra
я думаю что суд этого не одобрит так как недееспособность человека возникает только в том случае, если человек еще не достиг возрастной психической зрелости и не может контролирова...Подробнее
ответов: 1
  метод познания окружающего мира через непосредственное, практическое изучение вопроса.     это научный эксперимент по лабораторным работам наблюдение - целенаправ...Подробнее
ответов: 1
Право, 22.03.2019, sofamalaya
1.в российское посольство 2.они свяжуться с сэмом и т.к первые два ребенка несоврещнолетние это будет сделать проще, а третий ребенок будет уже как совершенолетний и полноправный г...Подробнее
ответов: 2
Право, 23.03.2019, gratem04
мне кажется что может,но как раделять деньги? и   тому подобное,кто будет следить за нефтью,за рисурсами,за всем то что приносит и тратит деньги.возможно а точнее не возможно...Подробнее
ответов: 1
Право, 25.03.2019, nurjan69035
что я понимаю под словом дружба для меня - это то чувства, которое рождается постепенно, с каждой минутой, проведённой с другом, оно только крепнет. дружбу нельзя получить быстро...Подробнее
ответов: 1
Популярные вопросы